Enigma Concepts training and counseling
 
Nl
 
 
 

VAN PERSONEELSEVALUATIE NAAR PERSONEELSWAARDERING
Competentiemanagement in de kmo

 
Opleiding
   

WAAROM DEZE TRAINING ?

Hoe vanuit de bestaande krapte op de arbeidsmarkt waardevolle medewerkers aantrekken, behoude, én verder laten ontplooien? Dit vanzelfprekend binnen de eigen bedrijfscontext- en cultuur, visie en organisatiedoelen. Één van de belangrijkste pijlers in competentiemanagement zijn doordachte, goed voorbereide, én formele functionerings- en evaluatiegesprekken.

Het seminarie geeft niet alleen inzicht in de problematiek van competentiemanagement, maar daarnaast ook een aanzet tot een duidelijk en werkbaar personeelswaarderingssysteem, zodat de seminariedeelnemers binnen het eigen bedrijf met een practisch en toepasbaar instrument aan de slag kunnen.

DOELGROEP

Bedrijfsleiders, managers, en diensthoofden voor wie die de noodzaak van beoordelen van medewerkers zich stelt, die een andere kijk op het evaluatiegebeuren willen, of die hun bestaande systeem in vraag stellen. Elke verantwoordelijke die op een meer gestructureerde en met betere resultaten de gesprekken met medewerkers wil aangaan.

INHOUD

 • Personeelsbeoordeling als instrument van beheer
 • Functioneringsgesprek en evaluatiegesprek: het verschil
 • Wat is het probleem bij beoordelen?
 • Competentiearchitectuur ifv functiebeschrijvingen en -doelen (taken, verantwoordelijkheden en bijhorende competenties
 • Wat zijn competenties?
 • Welke competenties zijn gemakkelijk/moeilijk bij te sturen?
 • Hoe competenties vertalen in meetbare criteria?
 • De communicatiestructuur van een optimaal beoordelingsgesprek
 • Het implementeren van personeelswaarderingssytemen
 • Hoe deze systemen te gebruiken: de procedures
 • Concrete toelichting van voorbeelden en gebruik van beoordelingsformulieren.
 • Wat te doen en wat te vermijden: valkuilen en vuistregels
 • Follow-up na de beoordeling
 • Persoonlijk ontwikkelingstraject: POP's, peterschap, train the trainer
 • ...
   
   
    Haal een maximum rendement uit uw human capital

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Enigma Concepts en vraag uw informatie op maat. Enigma Concepts is een erkende opleidingsverstrekker. Uw voordeel? Maak gebruik van BEA - Budget voor Economisch Advies. Via BEA geeft de Vlaamse overheid steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap.

   
         
         
  BEA qFor