Enigma Concepts training and counseling
 
 
 
 


Enigma Concepts | counselingCOUNSELING is een individueel ontwikkelingstraject, waarbij groei van je eigen potentieel centraal staat.

Counseling is erop gericht je te leren zelf je problemen te managen. Het doel is een bevredigend en bezield professioneel leven te leiden, met rechtstreeks effect op je team en je organisatie.

 

Thema's

 • Zelfonderzoek voor promotie
 • Ondersteuning in een nieuwe functie
 • Meer duidelijkheid willen in het eigen functioneren en de onvrede die daarmee samenhangt
 • Nood aan een klankbord, spiegel : als leidinggevende zorg je voor anderen, wie zorgt voor jou?
 • Beter omgaan met werkdruk, grenzen stellen
 • Inbouwen van een balansmoment : waar sta ik, waar wil ik naartoe
 • Beter omgaan met medewerkers/leidinggevende
 • Conflicten tussen medewerkers,management
 • Keuzevraagstukken
 • Voorkomen van burn-out
 • Of gewoon, omdat het niet meer lukt zoals je zelf zou willen...

Methodiek

Voor elke opdracht worden zeer duidelijk drie stadia afgelijnd, nl.:

 • 1. Intake en analyse
 • 2. Interventie
 • 3. Feedback en evaluatie

1. Intake en analyse

Elke opdracht start met een duidelijke behoefteanalyse. Concreet wordt hierbij nagegaan of de vooropgestelde vraag de behoeften dekt en al dan niet dient bijgestuurd. Hierbij gaat het dus duidelijk om het rendement van de beoogde investering. Practisch betekent dit dat met diverse betrokkenen, zowel verantwoordelijken, opinion leaders en deelnemers gesprekken gevoerd worden, waarbij verwachtingen en behoeften enerzijds gepeild worden en anderzijds op elkaar worden afgestemd.

2. Interventie ?

 • Counselende gesprekken vormen de rode draad, waarbij tests, oefeningen en creatieve technieken daarbij ondersteunend werken.
 • De counselor gaat met jou op pad, ondersteunt, motiveert, zoekt mee, zonder te oordelen, hij geeft geen dwingende oplossing of advies en geeft ruimte voor eigen oplossingen.
 • Veiligheid én vertrouwen staan in die relatie centraal.
 • Counseling is een zeer persoonlijke begeleidingsvorm, de duur van een traject is dan ook individueel bepaald.
 • In het probleem staat de mens centraal!

3. Feedback en evaluatie

Het succes van elke, ook op maat gegeven opleiding wordt in sterke mate mede bepaald door de geleverde "nazorg". Hieronder wordt verstaan dat de resultaten van de interventie, samen met de opdrachtgever geëvalueerd wordt in het kader van de vooraf opgestelde doelstellingen. Tevens wordt, waar nodig, hetzij in groep, hetzij individueel een oplossing gezocht/voorgesteld voor bijkomende vragen en/ of problemen ondervonden bij de toepassing van de geleerde vaardigheden.

Deze manier van aanpak is dé garantie om uw investering maximaal te laten renderen.

 

 
Haal een maximum rendement uit uw human capital

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Enigma Concepts en vraag uw informatie op maat. Enigma Concepts is een erkende opleidingsverstrekker. Uw voordeel? Maak gebruik van BEA - Budget voor Economisch Advies. Via BEA geeft de Vlaamse overheid steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap.

         
         
         
         
  BEAQFor