Enigma Concepts training and counseling
 
Nl
 
 
 

VERGADERTECHNIEKEN
Hoe meer doeltreffende en inspirerende vergaderingen houden?

 
Opleiding
   

WAAROM DEZE TRAINING ?

In heel wat organisaties wordt wekelijks of zelfs dagelijks door verschillende mensen vergaderd. Soms gaat dit efficiënt en hebben de verschillende deelnemers het gevoel hun tijd nuttig te hebben gebruikt. Vaak echter is dit niet het geval. Waar ligt dit aan?

Het nut en de zin van vergaderen wordt bepaald door uw bijdrage als voorzitter of deelnemer. Een grondig inzicht in vergadertechnieken en -procedures verhoogt de productiviteit van vergaderingen. Zo is het essentieel dat elke vergadering een duidelijk doel heeft : informatie uitwisselen, problemen aanpakken, voorstellen bespreken of creatieve ideeën en oplossingen genereren. Het doel bepaalt deels de voorbereiding die nodig is en de organisatie van de vergadering.

Vergaderingen leiden of eraan deelnemen kan zelfs een uitdagende taak worden als je de toehoorders weet te overtuigen en te boeien. De vraag is tevens ook: hoe kunnen wij een groep toehoorders overtuigen, boeien, en daarenboven op een positieve manier omgaan met een mogelijke tegenwerpingen en/of bezwaren?

DOELGROEP

Deze module is bestemd voor iedereen die vanuit zijn of haar functie vaak vergaderingen bijwoont of leidt en die hiervan een efficiënt en effectief werkinstrument wil maken.

INHOUD

 • Een vergadering grondig voorbereiden
 • Persoonlijke uitgangspunten
 • Wanneer vergaderen?
 • Soorten vergaderingen
 • Rollen en taken bij de vergadering/ leider/ deelnemer/notulist
 • De diverse persoonlijke rollen
 • Besluitvorming
 • Voorbereiding, uitvoering en follow-up van vergaderingen
 • Wat zijn de meest efficiënte bevragingsstrategieën?
 • Creatieve vergaderingen
 • Hoe overtuigen in vergaderingen?
 • Omgaan met tegenwerpingen en weerstanden
 • Omgaan met moeilijke deelnemers
 • Vergaderoefeningen en -cases
 • .
   
   
    Haal een maximum rendement uit uw human capital

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Enigma Concepts en vraag uw informatie op maat. Enigma Concepts is een erkende opleidingsverstrekker. Uw voordeel? Maak gebruik van BEA - Budget voor Economisch Advies. Via BEA geeft de Vlaamse overheid steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap.

   
         
         
  BEA qFor