Enigma Concepts training and counseling
 
Nl
 
 
 

ONDERHANDELEN
IN MOEILIJKE SITUATIES

 
Opleiding
   

WAAROM DEZE TRAINING ?

De juiste onderhandelings-attitude is niet alleen noodzakelijk, doch ook onontbeerlijk in onze dagdagelijkse contacten. Wij onderhandelen nl. in de meest uiteenlopende situaties, en zeker niet alleen commercieel, zoals met klanten. Onderhandelen vindt dan plaats wanneer we iets willen bekomen en de visies van beide partijen mogelijkerwijze verschillen. Hierbij is het niet altijd evident om onze doelstellingen in het oog te houden en ervoor te zorgen ook onze gesprekspartners een goed gevoel overhouden aan het onderhoud.

Kortom: Wat kunt u doen om duidelijk méér succesvol te zijn in het onderhandelen?

DOELGROEP

Ieder die vanuit de eigen functie in het bedrijf, genoodzaakt is om onderhandelingen te voeren, waarbij het resultaat ervan bepaalde gevolgen heeft op het eigen bedrijf.

INHOUD

 • Een duidelijke inschatting maken van de achterliggende beweegredenen van uw gesprekspartner
 • Inzicht in en bijsturing van het eigen onderhandelingspatroon
 • Inzicht in de eigen valkuilen in de onderhandeling
 • Positieve en op resultaat gerichte benadering
 • Methodische aanpak, welke voorbereiding geeft u de meeste slaagkansen?
 • Met groter zelfvertrouwen naar de onderhandelingstafel gaan
 • Adequaat omgaan met tegenwerpingen en bezwaren
 • Hoe gaat u om met de waarden van uw gesprekspartner?
 • Wat maakt dat gesprekspartners meegaan met uw idee (of niet)?
 • Assertiviteit en onderhandelen
 • Wat is de impact van ons non-verbaal gedrag?
 • Concreet en actiegericht afsluiten
 • Interpretatie van verkregen informatie
 • De acht gouden regels in de onderhandeling
 • De mindshift van probleemattitude naar oplossingsgerichtheid.
 • "Neen" zeggen op positieve manier
 • . ..
   
   
    Haal een maximum rendement uit uw human capital

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Enigma Concepts en vraag uw informatie op maat. Enigma Concepts is een erkende opleidingsverstrekker. Uw voordeel? Maak gebruik van BEA - Budget voor Economisch Advies. Via BEA geeft de Vlaamse overheid steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap.

   
         
         
  BEA qFor